Kategorie
Uncategorized

WAPNOWANIE klucz do urodzaju

Najważniejszymi wskaźnikami decydującymi o urodzajności gleby są: odczyn  oraz  zasobność  w  przyswajalny  fosforpotas  i  magnez.  Badania  w takim podstawowym zakresie powinny być wykonywane raz na 3–5 lat.  W gospodarstwach  uzyskujących  wysokie  plony  warto  także  zwrócić  uwagę na zasobność gleb w mikroelementy i siarkę, ponieważ produkcja dużej ilości biomasy roślin wiąże się ze znacznym zapotrzebowaniem na te pierwiastki. W uprawach polowych najważniejszymi mikroelementami są: bor, mangan, cynk, miedź

Warunkiem dobrego plonowania roślin i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych z nawozów jest optymalny odczyn gleby. Zakwaszanie gleb jest procesem ciągłym, któremu sprzyja stosowanie  nawozów  mineralnych  o  działaniu  zakwaszającym.  Zabieg wapnowania przeprowadza się na ogół co 4 lata. Zalecane dawki nawozów wapniowych w zależności od potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej gleby podano w tabeli 1.  

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania gleby

Na glebach średnich i ciężkich można stosować zarówno szybko działające wapno tlenkowe, jak i wolno działające wapno węglanowe. Na glebach  lekkich  i  bardzo  lekkich  zaleca  się  wyłącznie  nawozy  węglanowe.  W obu rodzajach nawozów zawartość wapnia podawana jest w przeliczeniu na  tlenek  (CaO),  o  czym  należy  pamiętać  obliczając  dawkę  konkretnego  nawozu, który będziemy stosować.

Na zakwaszenie gleb w Polsce wpływają warunki naturalne oraz działalność człowieka(stosowanie nawozów mineralnych i organicznych).

Do podstawowych czynników zaliczany jest klimat oraz rodzaj skały macierzystej. Od wielu lat udział gleb bardzo kwaśnych w Polsce przekracza średnio 50 % powierzchni użytków rolnych. Istnieją jednak i takie obszary, gdzie gleby najsilniej zakwaszone stanowią ponad 80% powierzchni.

Roślinność w pewnym stopniu jest wskaźnikiem świadczącym o kwasowości gleby. Występowanie niektórych gatunków chwastów może świadczyć o zakwaszeniu gleby są nmi między innymi : skrzyp polny , szczaw polny ,rzodkiew świrzep , bratek polny ,bratek polny , czerwiec roczny ,sporek polny

Brak nawożenia wapniowego prowadzi do:

 -Zmniejszeniem ilości materii organicznej

– Ograniczeniem dostępności makroelementów

– Zwiększeniem mobilności metali ciężkich i pierwiastków toksycznych dla roślin

– Degradacji gleby związanej z jej zakwaszeniem

Wpływ stosowania nawozów wapniowych  na wielkość plonu

Dawkowanie wapna CALC PLUS  na glebach ornych wynosi :

500-800 kg przedsiewnie

300-400 kg pogłównie

Kategorie
zboża

NAWOŻENIE ZBOŻA

Z punktu widzenia zapotrzebowania i wykorzystania składników pokarmowych najważniejszy jest odczyn pH. Bez wapnowania, które stymuluje życie biologiczne i ma wielki wpływ na efektywność nawożenia mineralnego, nie da się uzyskać odpowiednich wyników uprawy. Jeżeli gleby mają uregulowany odczyn, to można ustalić optymalne dawki nawozów, biorąc pod uwagę jednostkowe zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe i na zasobność podłoża.

Do regulowania odczynu gleby polecamy wapno granulowane CALC PLUS w dawce 400-600kg

Zboża pobierają jesienią tylko po około 30–50 kg azotu i potasu oraz 15 kg fosforu. Już przedsiewnie należy zabezpieczyć im większe ilości fosforu i potasu. W przeciętnych warunkach, przy średniej zasobności gleby, powinno to być co najmniej 8 kg fosforu i od 8 do 12 kg potasu.

Dedykowanym nawozem pod zboża ozime jest nawóz granulowany NPK 22 PLUS z siarką i borem w ilości 350-450 kg

Pod zboża jare dawka NPK 22 PLUS z z siarka 300-350 kg w zależności od zasobności gleby i wymagań pokarmowych rośliny .

Kluczowym czynnikiem w nawożeniu mikroelementami jest wrażliwość rośliny na niedobór danego składnika. Rośliny uprawne wykazują określone zapotrzebowanie na wszystkie mikroskładniki. W zależności od gatunku pobierają je w różnych ilościach i wykazują inną wrażliwość na ich niedobory

Rola jaką mikroelementy spełniają w roślinie jest niezastąpiona. Nawet zbilansowane nawożenie makroelementami przy ostrym niedoborze mikroskładnika niezbędnego dla rośliny o dużej wrażliwości nie pozwoli uzyskać optymalnego plonu o dobrej jakości oby temu zapobiec polecamy zastosować 2 zabiegi dolistne

w fazie krzewienia 
ZBOŻA 18 PLUS mikro  4kg/ha krystaliczny nawóz dolistny
S-MAG 10 kg/ ha krystaliczny nawóz dolistny
WEBER 1 l/ha biostymulator

kolejny zabieg mikroelementami stosujemy od fazy drugiego kolanka
ZBOŻA 18 PLUS mikro 4 kg/ha
S-MAG 5 kg/ha

Kategorie
rzepak

NAWOŻENIE RZEPAKU

RZEPAK OZIMY charakteryzuje się bardzo dużymi wymaganiami pokarmowymi i nawozowymi. Podstawą jest nawożenie doglebowe bo tak dostarczymy podstawowe pierwiastki i zapewnimy rośliną energię do wzrostu. Oprócz nawożenia doglebowego standardem jest też nawożenie dolistne . W zakresie makroskładników ma ono charakter uzupełniający, natomiast w zakresie mikroskładników nawożenie dolistne jest podstawowym i najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia ich roślinom

Siew rzepaku należy wykonać w dobrze przygotowaną glebę w zależności od regionu kraju od 15 do 28 sierpnia . Rzepak  siany w optymalnym terminie nie może być zbyt gęsty na 1m2  powinno być od 45-50 roślin w rozstawie 15-18 cm .

Rzepak wymaga gleb o wysokiej kulturze i uregulowanym odczynie  pH  powyżej 6,0 i co najmniej średniej zasobności w fosfor potas i magnez. Jesienią trzeba dostarczyć ok 34 kg N , 50-70 kg  P2O5 , 120-140 K20 ,  40-50 kg siarki na ha . Wiosną po ruszeniu wegetacji łączna dawka azotu w zależności  od kondycji roślin i przewidywanego plonu  wynosi 120 do 160 kg N/ ha.

Dedykowanym nawozem przedsiewnym jest nawóz granulowany NPK 22 PLUS z siarką w ilości 350 do 500 kg/ha.

Siarka: stymuluje plonotwórcze działanie azotu , ogranicza działanie patogenów, poprawia  parametry jakościowe

Do uregulowania pH i struktury gleby świetnie sprawdzi wapno granulowane Calc Plus zalecaną dawką jest 400-700 kg/ha stosowany przedsiewnie bądź pogłównie do fazy 8 liścia .Wapń opóźnia starzenie się organów wegetatywnych , wpływa na rozwój systemu korzeniowego , stymuluje rozwój mikroflory , zwiększa wykorzystanie azotu oraz ulepsza strukturę i skład chemiczny gleby.

Ważnym elementem jest również nawożenie dolistne w okresie jesiennym możemy zastosować dolistnie nawóz krystaliczny siedmiowodny siarczan magnezu S-MAG 7 plus – siarczan magnezu poprawia parametry jakościowe, jest bogatym źródłem dwóch ważnych składników pokarmowych: siarki i magnezu, poprawia efektywność wykorzystywania przez rośliny azotu i fosforu. Zabieg dolistny powinien zostać wykonany pierwszy raz jesienią w fazie 4-8 liści ( czyli BBCH 14–18) w dawce 10-15 kg/ha. Drugi zabieg wiosenny wykonujemy na początku kwitnienia (czyli w fazie BBCH 50–61) również w dawce 10-15 kg/ha.


Od wschodów do spoczynku zimowego trzeba dostarczy roślinie fosforu potasu i magnezu oraz mikroelementy takie jak : molibden , bor i mangan żeby roślina miała wykształcony system korzeniowy i dobrze przezimował.

Dobrze skomponowanym nawozem jest również krystaliczny nawóz dolistny RZEPAK 15 plus mikro. Zawiera niezbędne pierwszoplanowe i bardzo potrzebne do wzrostu pierwiastki m. in. łatwoprzyswajalny Bor.

Nawożenie wiosenne

Podczas wzrostu pędu głównego zastosujmy RZEPAK 15 plus mikro 4 kg/ha, który stymuluje intensywny wzrost przez dużą zawartość azotu oraz S-MAG 7 plus w dawce plus 5 kg /ha.

Odpowiednie odżywienie wiosną zapewni nam prawidłowy rozwój roślin.

Kategorie
kukurydza

Nawożenie KUKURYDZY

Kukurydza pobiera duże ilości składników pokarmowych i wody z gleby. Jest przez to rośliną, której się nie przenawozi. Do wyprodukowania 1 t ziarna i odpowiedniej ilosci zielonej masy kukurydza przeciętnie potrzebuje: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn).
Rośliny wykazują dużą wrażliwość na niedobór cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. Pobiera około dwukrotnie więcej wapnia oraz 2.-3. krotnie więcej magnezu i boru niż pozostałe zboża. 

Siew kukurydzy w optymalnym terminie przypada pomiędzy 20 IV a 5 V. Temperatura gleby w okresie siewu powinna wynosić nie mniej niż 8°C, co zapewnia szybkie i równomierne wschody. Naturalnym wskaźnikiem rozpoczęcia siewu jest kwitnienie mniszka lekarskiego (pop. mleczu), wczesnych czereśni oraz porzeczki. Przy wysiewie należy pamiętać, że termin wysiewu warunkuje równieżt długość wegetacji roślin oraz typ ziarna. Odmiany z ziarnem typu dent należy wysiewać później, już na wygrzanych stanowiskach.

Kukurydza ma średnie wymagania glebowe. Najodpowiedniejszymi do jej uprawy są gleby próchniczne, ciepłe, przewiewne o dużej pojemności wodnej. Dzięki dobrze wykształconemu systemowi korzeniowemu oraz wydajnej gospodarce wodnej roślina ta może być również uprawiana na glebach lżejszych, bardziej piaszczystych. Jednak w przypadku deficytu wody w okresie kwitnienia oraz nalewania ziarna trzeba się liczyć z ryzykiem spadku plonu. Kukurydza odznacza się wysoką tolerancją na odczyn gleby, gdyż można ją uprawiać na glebach zasadowych, obojętnych oraz kwaśnych. Należy jednak pamiętać, że najwyższy plon tworzy w przypadku uprawy na glebach o obojętnym pH.

W celu uzupełnienia podstawowego pierwiastka budującego i wzmacniającego tkanki roślin oraz podniesienia pH gleby zalecamy zastosowanie wapna granulowanego CALC PLUS w dawce 400-700 kg stosowany przedsiewnie  bądź pogłównie.

Dedykowanym nawozem pod uprawę kukurydzy jest nawóz wieloskładnkowy Gran Premium NPK 26 PLUS z wapniem i  siarką w ilości 350-400kg oraz dodatkowo w podsiewacz możemy zastosować granulowany nawóz fosforowy jednoskładnikowy SUPER 20 PLUS z siarką i borem w ilości 150-200 kg.

Na wzrost, rozwój i plonowanie kukurydzy mają również wpływ takie makroskładniki jak magnez, siarka i wapń. Deficyt tych pierwiastków wpływa negatywnie między innymi na przebieg kwitnienia oraz proces fotosyntezy.

Aby uzupełnić mikro i makro składniki zalecane jest zastosowanie dwóch zabiegów dolistny

w fazie 4-6 liści
CORN 12  PLUS mikro  4 kg /ha
S-MAG 10 kg/ha
WEBER 1 l/ha
mikrovit cynk 1l/ha
bormax 1l/ha

w fazie 8-10 liści
CORN 12 PLUS mikro 2 kg/ha
S-MAG  5 kg/ha