NPK 26 PLUS z wapniem i siarką

NAWÓZ WE, GRANULOWANY
 NPK (Ca, S) 6-13-26 (2-14)

 • Polecany do większości upraw
 • Siarka w łatwoprzyswajalnej formie wspomaga i reguluje właściwy rozwój roślin
 • Szeroka relacja potasu do fosforu spełnia wymagania pokarmowe roślin oraz uwzględnia niedostateczną zasobność w potas większości gleb w Polsce
 • Wysoka jakość granulek ułatwia równomierny wysiew
 • Zawiera azot w formie amonowej, która jest dobrze wiązana w glebie oraz zwiększa efektywność pobierania fosforu. Obecność azotu w granuli nawozowej zapewnia roślinom ozimym dobre zaopatrzenie w ten składnik jesienią, a w przypadku jarych gwarantuje dobry start bezpośrednio po siewie.
 • Zaletą nawozu jest różnorodność form chemicznych fosforu, który uwalnia się systematycznie w okresie wegetacji zapewniając dobre zaopatrzenie roślin w fazach krytycznych – na początku i pod koniec wegetacji

Siarka

 • Stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • Zwiększa zawartość białka w ziarnie
 • Ogranicza działanie patogenów

Wapń

 • opóźnia starzenie się organów wegetatywnych
 • wpływa na rozwój systemu korzeniowego
 • zmniejsza podatność roślin na patogeny
 • stymuluje plonotwórcze działanie azotu

Pakowanie

 • 50 kg, 500 kg

Granulacja i gęstość nasypowa

 • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%
 • Gęstość nasypowa 0,95 do 1,05 kg/dcm3

Skład

 • 6,0% – (N) azot całkowity w formie amonowy
 • 13,0% – (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
 • 6,0% – (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
 • 5,0% – (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
 • 26,0% – (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
 • 10,0% – (CaO) tlenek wapnia całkowity
 • 2,0% – (CaO) tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie
 • 14,0% – (SO3) trójtlenek siarki całkowitej

Zalecenie 

Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby. W przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować 14 dniowy okres od aplikacji do siewu roślin. Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany, zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji. Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.   

Dawkowanie [kg/ha]

Roślina

Plon

t/ha

Zawartość przyswajalnego fosforu i potasu w glebie

niska

średnia

wysoka

zboża ozime

7,0

600

400

250

zboża jare

6,0

550

400

250

rzepak ozimy

4,0

750*

550

300

burak cukrowy (na oborniku)

65,0

750*

550

300

ziemniak (na oborniku)

35,0

600

450

280

kukurydza na ziarno

9,5

750

550

320

strączkowe na ziarno

3,5

550

400

280

siano łąkowe

6,5

700

550

350

motylkowe z trawami – zielonka

55,0

750

600

320

trawy w uprawie polowej – zielonka

50,0

750

600

320

* ryzyko uprawy