SUPER 20 PLUS z siarką i borem

NAWÓZ WE, GRANULOWANY
 NAWÓZ FOSFOROWY P (Ca, S, B) 20 (25 – 31,5 – 0,1)

 • Polecany na użytki zielone, kukurydzę, zboża, rzepak
 • Zbilansowany stosunek fosforu, siarki i boru aktywuje mikroelementy w glebie
 • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
 • Szybko przyswajalny przez rośliny
 • Uwzględnia bieżące zapotrzebowanie roślin na składniki mineralne

Siarka

 • Stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • odpowiada za syntezę chlorofilu
 • Zwiększa zawartość białka w ziarnie
 • Ogranicza działanie patogenów

Bor

 • uczestniczy w syntezie kwasów nukleinowych i białek
 • Wpływa na wzrost korzeni oraz komórek merystemów
 • Wpływa na pobieranie składników mineralnych, między innymi fosforu i potasu oraz na kwitnienie i zawiązywanie owoców.

Pakowanie

 • 25 kg, 50 kg, 500 kg

Granulacja i gęstość nasypowa

 • Typowa zawartość granulek 2,0 do 5,0 mm min. 90%
 • Gęstość nasypowa 1,0 do 1,05 kg/dcm3

Skład

 • 19,5/-0,8% Fosfor rozpuszczalny w kwasach mineralnych w przeliczeniu na P2O5
 • 18,5/-0,8% Fosfor rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu w przeliczeniu na P2O5 - w tym min 93% fosforu rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu na P2O5
 • 25,0/-0,9% Wapń rozpuszczalny w wodzie w przeliczeniu na CaO
 • 30,0/-0,9% Siarka całkowita w przeliczeniu na SO3
 • 0,10/0,02% Bor całkowity

Dawkowanie [kg/ha]

Roślina

Poln  t/ha

Zasobność gleby w fosfor i potas

Niska

Średnia

Wysoka

Zboża ozime

6,0

420

330

220

Zboża jare 

5,0

370

300

200

Rzepak ozimy

3,5

450

350

220

Kukurydza na ziarno

8,0

620

480

300

Kukurydza  na zielonkę

55,0

560

450

300

Burak cukrowy ( na oborniku)

60,5

400

250

150

Ziemiak (na oborniku)

30,0

400

250

150

Strączkowe na ziarno

3,0

350

270

180

Bobowate z trawami – zielonka

50,0

550

450

260

Łąki kośne

6,5

520

380

260

Trawy w uprawie polowej – zielonka

45,0

550

450

260